Ultima actualizare: 22 februarie 2023

POLITICĂ PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1.  Informații generale

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru Smart Start, astfel că acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a Vizitatorilor care accesează site-ul www.smartstart.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

În acest sens, vă rugăm să lecturați cu atenție termenii următoarei Politici de confidențialitate privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră.

Prezenta Politică reprezintă o notă de informare și explică practicile online ale Smart Start, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul Site-ului Smart Start.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Smart Start se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal specifice fiecărei țări în care Smart Start operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Smart Start dorește să informeze Vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectează, utilizează și procesează, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Facem mențiunea că, în ceea ce privește Smart Start, prezenta Politică este valabilă și se aplică atât cu privire la Site-ul web, cât și în ceea ce privește paginile media sociale asociate brandului și numelui nostru, incluzând, dar fără a se limita la, Instagram (https://www.instagram.com/smartstartinonline/), Facebook (https://www.facebook.com/SmartStartInOnline/), Youtube (https://www.youtube.com/@smartstart_ro).

Ca urmare a vizitării Site-ului nostru, obținerii de produse sau interacționării cu Smart Start prin orice modalitate sau mijloc de comunicare, precum e-mail, telefon sau rețele sociale, fiecare persoană vizată confirmă că este de acord cu prezenta Politică de confidențialitate. În cazul în care nu sunteți de acord și nu doriți să acceptați informațiile, situațiile și/sau condițiile descrise în cadrul Politicii, vă rugăm să părăsiți Site-ul și să nu accesați produsele furnizate.

 1.  Definiții

În cadrul acestei Politici de confidențialitate, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel, sintagmele menționate mai jos vor avea următoarele semnificații:

Consimțământreprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate
Date cu caracter personalreprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
Operatorreprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
Persoană vizatăreprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către Smart Start în calitate de operator, ca de exemplu abonați, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului
Politica de confidențialitate / Politicareprezintă nota de informare care cuprinde prevederile descrise în acest document și se completează cu Termenii și Condițiile Site-ului, precum și cu Politica de cookies și poate fi identificată și ca Politica de protecție a datelor
Politica de cookiesreprezintă furnizarea de informații cu privire la fișierele de tip „cookie” pe care Site-ul nostru le colectează, precum și comunicarea scopurilor pentru care acestea sunt folosite și completează prezenta Politică, precum și Termenii și Condițiile Site-ului
Prelucrarereprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
Smart Start / noi / nouă / al nostrureprezintă My Smart Area S.R.L. sau societățile asociate ori colaboratoare care identifică agentul economic – persoane juridice române, constituite și funcționând în conformitate cu legile din România, care furnizează produsele găsite pe Site-ul web și care dețin proprietatea Site-ului
Regulamentul GDPR / GDPRreprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor
Site-ul / site-ul nostrureprezintă site-ul web www.smartstart.ro, orice secțiune și subsecțiune a acestuia, precum și profilurile/paginile de media sociale asociate Smart Start, incluzând, dar fără a se limita la Instagram, Facebook, Youtube
Termeni și condițiireprezintă furnizarea de informații cu privire la utilizarea site-ului nostru, relaționarea cu Smart Start, colaborarea și acordurile care se încheie între dumneavoastră și Smart Start ca urmare a accesării site-ului și obținerii de produse furnizate, precum și condițiile care se aplică raporturilor juridice ce se nasc între părți, inclusiv prin acorduri ulterioare
Vizitatorreprezintă orice persoană care vizitează, vizualizează sau accesează Site-ul

 1. Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este My Smart Area S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Timisoara, Str. Maresal Al. Averescu Nr. 78, Bl. 75, Ap. Ap. 14, Timis, Romania, Cod poștal 300766, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/4770/2021, având CUI 45260388, e-mail: hello@smartstart.ro. Noțiunea de Smart Start poate cuprinde și alte persoane juridice asociate sau colaboratoare și care identifică agentul economic.

În calitate de operator de date cu caracter personal, Smart Start este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin și pe care le colectează în mod direct sau din alte surse. Precizăm că pentru a asigura protejarea și prelucrarea în siguranță a datelor dumneavoastră, Smart Start a depus toate eforturile în vederea implementării unor măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice.

 1.  Responsabilul cu protecția datelor (DPO)

Smart Start nu are obligația legală de a desemna un ofițer de protecție a datelor personale. În consecință, orice solicitare în legătură cu datele cu caracter personal care vă aparțin trebuie adresată la datele de contact menționate anterior.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebări, observații sau reclamații cu privire la prezenta Politică sau la utilizarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm ori doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile care vă aparțin, ne puteți trimite oricând solicitarea dumneavoastră la adresa de e-mail hello@smartstart.ro.

 1.  Care sunt datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm?

În funcție de produsele și funcționalitățile pe care doriți să le accesați sau achiziționați, va fi necesar să colectăm, folosim, stocăm și/sau transferăm anumite date personale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele:

În situația în care nu doriți să ne furnizați informații privind datele personale, vă atragem atenția că există posibilitatea să nu puteți accesa anumite funcționalități, să nu puteți achiziționa produsele furnizate, să nu vă puteți abona, să nu vă puteți crea și/sau accesa contul de utilizator, să nu putem încheia eventuale contracte sau colaborări necesare ulterior sau să nu vă putem răspunde solicitărilor adresate.

Smart Start poate deține date personale ale persoanelor vizate atât ca urmare a interacțiunii directe, cât și prin obținerea acestora în mod indirect sau prin intermediul tehnologiei.

De exemplu, Smart Start va primi date personale despre dumneavoastră în următoarele situații:

 1.  Principii privind prelucrarea datelor

Smart Start se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1.  Baza legală și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Smart Start se bazează pe consimțământ doar în scop de marketing direct, situație în care acesta este solicitat în mod expres. Ca atare, în anumite cazuri, datele cu caracter personal vor fi utilizate în scop de a) potențiale transmiteri de newslettere sau alte mesaje de marketing, de informare sau comerciale; b) eventuale participări la diferite concursuri sau promoții.

Procesarea formularului de achiziționare a unui produs de pe pagina de prezentare a unui produs și procesarea formularului de accesare a unui material digital gratuit gratuit

Smart Start va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de plasare a unei comenzi pentru achiziționarea unui produs sau în secțiunea corespunzătoare de obținere a unui material digital gratuit, existent pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.smartstart.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protecție a datelor aparținând Smart Start.

Smart Start se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situației în care va fi necesar, în mod rezonabil, să fie folosite și pentru un alt scop, compatibil cu cel al prelucrării inițiale sau în cazul în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Procesare în scop de facturare

Smart Start va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea de plasare a unei comenzi pentru achiziționarea și plata produsului dorit sau prin trimiterea unui mesaj sau e-mail ulterior prin care comunicați datele societății plătitoare, datele personale furnizate fiind utilizate exclusiv în scopul procesării cererii dumneavoastră și pentru a vă trimite factura produsului achiziționat.

Procesator de plăți

Pentru efectuarea plăților pe site-ul nostru, Smart Start folosește furnizori externi de procesare a plăților. În legătură cu procesarea plăților în acest context, nu procesăm și nu reținem date cu caracter personal sau informații precum datele cardului de credit/debit cu care se efectuează plata. Aceste informații vor fi furnizate direct de dumneavoastră către procesatorul de plăți Stripe, iar utilizarea acestor date este guvernată de politicile privind protecția datelor aparținând furnizorilor, care pot fi consultate aici.

Procesare în scop de înregistrare ca Utilizator

În vederea accesării produselor digitale „Funnel Academy” și „Funnel Academy – abonament pentru accesul la comunitatea online”, este necesar ca Utilizatorul să își creeze un cont. În această situație, Smart Start va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de creare și logare în cont, precum date de contact și date de identificare, în scopul de a vă înregistra ca Utilizator și de a vă permite ulterior accesarea contului.

În calitate de Utilizator, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea contului și a datelor personale prelucrate prin transmiterea în acest sens a unei solicitări către Smart Start, prin modalitățile de comunicare agreate și prezentate.

Procesare în scop de trimitere a Newsletterului

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru abonarea la newsletterul Smart Start, precizăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate și utilizate în scopul de a vă trimite diferite informări din aria noastră de activitate, informații cu privire la eventuale campanii și/sau mesaje de marketing.

Menționăm faptul că Smart Start își rezervă dreptul de a selecționa abonații către care va trimite newslettere, precum și dreptul de a elimina din baza de date orice membru care și-a exprimat anterior consimțământul. Exercitarea acestor drepturi poate fi efectuată fără niciun alt angajament ulterior din partea Smart Start și fără vreo notificare prealabilă în acest sens.

Procesare în scop de a răspunde solicitărilor

În situația în care ne contactați prin trimiterea unei solicitări, notificări, întrebări sau mesaj de orice natură, Smart Start va colecta și va prelucra datele personale pe care le-ați comunicat și va putea solicita furnizarea unor date personale suplimentare, în scopul de a răspunde cererii adresate și pentru a soluționa eventuala situație sau problemă expusă.

Prin contactarea Smart Start prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziție, prin intermediul unor comunicări mijlocite sau nemijlocite, inclusiv prin utilizarea de platforme sociale, înțelegeți și vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate.

Procesare scop de soluționare a solicitărilor juridice

Smart Start poate colecta, prelucra și transmite informații privind datele dumneavoastră cu caracter personal către autorități de reglementare, factori de aplicare a legii sau către alte entități, în următoarele situații:

Informațiile privind datele personale pe care le primim de la sau despre dumneavoastră, pot fi accesate, prelucrate și stocate o perioadă mai lungă de timp, în situația în care acestea fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, unei anchete guvernamentale ori altor tipuri de investigații privind eventuale încălcări ale termenilor și condițiilor sau politicilor noastre sau în alte cazuri pentru a preveni eventuale prejudicii.

 1.  Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul Site-ului Smart Start vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Smart Start de a proceda în acest mod.

Cu titlu de exemplu, Smart Start poate furniza date cu caracter personal către diferite organe ale sistemului judiciar, precum parchete, poliție, instanțe judecătorești sau alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele dispozițiilor legale și ca urmare a formulării unei cereri exprese.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de plasare a unei comenzi și achiziționare a unui produs sau în secțiunea de accesare a materialelor gratuite de pe Site, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Smart Start colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Smart Start.

Cu titlu de exemplu, Smart Start ar putea transmite datele personale colectate către diferiți parteneri, precum furnizori de servicii IT (cloud, hosting) sau telecomunicații, agenții de publicitate, servicii de contabilitate și resurse umane, furnizori de soluții integrate sau de servicii juridice.

Cu toate acestea, Smart Start a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Smart Start se asigură, în limite rezonabile, că datele cu caracter personal colectate nu vor fi transmise în afara Spațiului Economic European. Totuși, în situația în care va exista un transfer de date către state terțe SEE, Smart Start se va asigura că transferurile sunt legitime și că vor avea la bază consimțământul expres al persoanei vizate sau un alt temei legal acceptat.

Informațiile controlate de Smart Start ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în SEE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această Politică. În asemenea cazuri, menționăm că utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

 1.  Prelucrarea datelor de către terți, alte site-uri și sponsori

Site-ul www.smartstart.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Smart Start.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Smart Start neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

De asemenea, în situațiile în care interacționați cu Smart Start prin intermediul rețelelor sociale, vă rugăm să țineți cont de faptul că și alte terțe părți pot avea acces la datele personale furnizate, precum Facebook sau Instagram.

 1.  Prelucrare automată de date. Cookies

Site-ul www.smartstart.ro folosește identificatori de tip Cookie.

Aspectele referitoare la folosirea identificatorilor de tip Cookie sunt guvernate de Politica de cookies, care reprezintă parte integrantă și care completează această Politică și Termenii și Condițiile Site-ului. Vă rugăm să citiți cu atenție întregul conținut al Politicii de cookies, aici.

În calitate de persoană vizată, aveți opțiunea de a vă exercita dreptul privind dezactivarea Cookies, astfel cum este acesta menționat în secțiunea drepturilor de care dispuneți.

 1.  Stocarea datelor

Smart Start poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor enunțate sau apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Alte obligații legale ale Smart Start, procese și/sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

Cu caracter general, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care ni le-ați furnizat, pentru a satisface nevoile dumneavoastră, pentru a răspunde solicitărilor adresate sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

La acest moment, ne raportăm la următoarele criterii pentru stabilirea duratei de stocare a datelor:

 1.  Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi, în conformitate cu GDPR, în ceea ce privește datele personale pe care Smart Start le prelucrează:

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Smart Start le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către Smart Start, la datele de contact furnizate. Într-o astfel de situație, este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

Precizăm faptul că drepturile enumerate mai sus nu au caracter absolut. În anumite situații pot exista excepții, astfel că fiecare cerere primită va fi analizată pentru a decide dacă aceasta este întemeiată sau nu. În situația în care cererea este întemeiată, aceasta va fi soluționată conform solicitării. În cazul în care cererea este neîntemeiată, o vom respinge și dacă se impune, vă vom transmite motivele refuzului, precum și drepturile de care beneficiați în continuare.

Smart Start va depune toate demersurile pentru a răspunde solicitărilor adresate în termen de maxim 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, în anumite situații și ținând cont de diferite circumstanțe, acest termen poate fi prelungit, raportat la complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite, imposibilitatea de a identifica persoana solicitantă în termen optim sau așteptarea unor răspunsuri de la alte organisme.

În situația dezabonării de la mesajele de tip marketing, vă rugăm să țineți cont că această dezabonare nu se aplică și datelor personale pe care ni le-ați furnizat în temeiul altui scop, spre exemplu în momentul în care ați solicitat obținerea unui produs din partea Smart Start.

 1.  Securitatea prelucrării

Smart Start a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Smart Start, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Smart Start sunt obligate să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protecție a datelor.

În vederea garantării protecției oferite cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, Smart Start a implementat măsuri precum adoptarea unor politici dedicate de prelucrare a datelor și de protejare a sistemelor privind un eventual acces neautorizat, a procedat la minimizarea și limitarea datelor pe care le prelucrează, a procedat la restrângerea accesului la datele prelucrate, a utilizat tehnologii care să asigure securitatea datelor și a instruit personalul și colaboratorii cu privire la legislația aplicabilă.

Cu toate acestea, atragem atenția că pot surveni și evenimente nedorite care să presupună apariția a diferite incidente sau breșe de securitate. În asemenea situații, vom urma procedura de raportare și notificare a incidentelor de securitate și vom efectua toate demersurile necesare pentru a reduce efectele incidentului și pentru a readuce situația în starea de normalitate în care s-a aflat anterior.

 1.  Exonerarea de răspundere

Site-ul Smart Start poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Smart Start. Smart Start nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Smart Start nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul pe respectivele site-uri.

Ca atare, Smart Start vă încurajează și vă sfătuiește să lecturați și să luați cunoștință de Politicile de confidențialitate existente pe orice site și/sau aplicație pe care o accesați, înainte de a proceda la furnizarea de date cu caracter personal.

 1.  Actualizarea Politicii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea Site-ului Smart Start. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați Site-ul Smart Start dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.